Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2013

byou
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
To dojrzałość – wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem.

To intymność – ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.

To namiętność – nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą.
Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza.

Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego.
To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny.
Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług.
Dopóki w związku podkreślam: „a ja ci wyrzuciłem śmieci”, jestem na złej drodze.

„Współzależność”.
Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze „nam”.
Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— kupamięci
Reposted fromumorusana umorusana

March 11 2013

byou
2912 813d
Reposted fromjestesladna jestesladna

February 18 2013

byou
byou
Reposted fromconchiglia conchiglia

February 14 2013

byou
Nie jesteś zajarany życiem? To masz pecha.
Ja też miałem ciężko, ale przestałem narzekać.
Reposted fromparachutes parachutes
byou
byou
1266 9a7e 350
Reposted fromcontroversial controversial

February 12 2013

byou

January 25 2013

byou

Сподобалась мені, Сподобалась мені Тая дівчинонька.

January 20 2013

byou
0393 2bee 350
Reposted fromLiam Liam

January 11 2013

byou
Reposted fromiminlove iminlove viausunto usunto

January 04 2013

byou
9666 8b0c 350
Reposted fromparamaribo paramaribo

December 23 2012

byou
byou
4581 9b64 350
Reposted fromjacie jacie viagivemetwobeers givemetwobeers
byou
byou
9561 ef1a 350
Reposted frompozdrawiam pozdrawiam viainsanedreamer insanedreamer

December 20 2012

byou
Zakochałem się i cierpię- nie?

December 17 2012

byou
Jeśli tego nie widziałaś to jesteś ślepa jak kret. Nie będę rozpisywał jak bardzo mi przykro, mimo że jest. Teraz to już i tak nic nie pomoże. Padło za dużo słów, za dużo. 
byou
Jest już za późno, nikt o tym nigdy się nie dowie. 


December 15 2012

byou

Nikt nie jest Ci potrzebny, towarzystwo Ci przeszkadza.

Nie oczekujesz od nikogo pomocy i nie masz zamiaru na nikogo się oglądać.

Kochasz samotność

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl